I Västafrika bor 425 miljoner människor och under de kommande två decennierna kommer regionen att representera ungefär 15 procent av den globala befolkningstillväxten. Västafrikas BNP växte med 4,3 procent 2021 och förväntas stabiliseras över fyra procent 2022 och 2023. Det är en dynamisk region med stor potential för svenska företag tack vare den snabba urbaniseringen och tekniska utvecklingen. Ta gärna del av intervjun med vår regionchef för Västafrika, Anthonia Adenaya Huard, nedan.

EN REGION MED VÄXANDE EKONOMI OCH POSITIV DEMOGRAFISK UTVECKLING

Västafrika utvecklas snabbt och är en av de återstående regionerna i världen som genomgår en demografisk förändring. Med växande möjligheter, en ungdomlig befolkning, kvinnor i framkant inom näringslivet och med en av de snabbaste tillväxttakterna i användningen av mobiltelefoner och digital teknik, är landet redo för ekonomisk tillväxt. Västafrika är EU:s största handelspartner i Afrika söder om Sahara och den viktigaste investeringsdestinationen i Afrika. EU är till följd av det Västafrikas största handelspartner. Trots detta står regionen fortfarande inför flera utmaningar som hindrar dessa framsteg, men för dem som vill lära sig och förstå regionens till fullo, finns goda möjligheter att nå tillväxt och framgång.

VAR UTHÅLLIG OCH ANPASSA DIN VERKSAMHET EFTER LOKALA BEHOV

Västafrika erbjuder många möjligheter för svenska företag inom flera olika sektorer, så som digital teknik, energi, sjukvård, transporter och infrastruktur. Ghana och Nigeria är viktiga handelspartners för Sverige i Afrika både vad gäller import och export. För att få ut det mesta av den snabba urbaniseringstakten och tillväxtområdena, bör du börja med att identifiera lämpliga områden för tillväxt i länder och städer snarare än i hela regionen. Ett lämpligt tillvägagångssätt är att kartlägga affärslandskapet med hjälp av en marknadsanalys för att förstå lokala kundbehov och de bästa kommunikationskanalerna för att nå ut till dina målgrupper.

BUSINESS SWEDENS STÖD

Svenska företag som vill expandera till Västafrika kan räkna med ett gediget nätverk och goda råd från våra svenska och lokala team i Marocko och Nigeria. Västafrika-teamet ansvarar för 16 länder med fokus på länder som Nigeria, Ghana, Elfenbenskusten och Senegal. Kontoret i Casablanca (Marocko) fungerar som navet för Västafrika, och det finns ett nära samarbete med våra kontor i Nairobi (Kenya) och Johannesburg (Sydafrika).

iStock-514803933-FIX.jpg

Anthonia Adenaya Huard

Regional Manager, West Africa

Vilka är de största fördelarna med expansion i Västafrika?

Västafrika är en snabbt utvecklande och växande region, såväl ekonomiskt som demografiskt. Det är också den folkrikaste regionen, med en mycket snabbväxande medelklass (fyra till fem procents ökning per år) och med den högsta BNP:n i Afrika. Regionen består av ekonomier som befinner sig i olika stadier av utveckling. Nigeria är den största ekonomin i Afrika medan Guinea-Bissau är en av de fattigaste i världen. Västafrikas ekonomiska resultat drivs av en handfull länder, av vilka alla är belägna längs kustlinjen ("kustvästafrika"); Benin, Elfenbenskusten, Ghana, Guinea, Nigeria, Senegal och Togo. Dessa marknader förväntas överstiga sex procents tillväxt de kommande åren. Dessutom uppvisar10 av de 16 västafrikanska länder hög tillväxt.

De föränderliga befolkningssiffrorna och den ekonomiska tillväxten i Västafrika innebär en enorm marknadspotential för utländska investerare. Som framgår av handeln med EU har många av dessa länder aptit på kvalitet och kostnadseffektiva lösningar. En mängd olika offentliga/privata projekt finansieras av bistånd, utvecklingsbanker och givarorganisationer.

Kulturskillnaderna är mindre än man kan tro vid första anblicken med fem engelsktalande och fransktalande länder med ett tvåspråkigt näringsliv för att på bästa sätt dra nytta av och gynnas av internationell handel.

Det finns stora affärsmöjligheter för svenska företag inom digital teknologi och innovation, sjukvård, förnybar energi och transportinfrastrukturer.

Vilka är riskerna och utmaningarna som företag kan möta i Västafrika?

Att arbeta på utvecklingsmarknader innebär alltid en viss risk. På grund av de ganska så volatila ekonomierna är affärsmiljön inte alltid helt stabil. Händelser som Ebola, politiska oroligheter och valstörningar, höjda råvarupriser och covid-19, uppmanar till försiktighet. Den politiska instabiliteten förvärras ytterligare av konflikter framkallade av våldsamma terroristgrupper i Sahel-regionen, där Mali, Burkina Faso, Niger och den nordvästra staten Nigeria är mest drabbade av den nuvarande säkerhetskrisen i regionen.

Det finns också utmaningar när det gäller efterlevnad, såsom korruption, bedrägerier och svårigheter att få tillgång till information om ägande, redovisning och processer. Betalningsvillkoren uppfyller inte heller alltid europeiska förväntningar.

Å andra sidan har de västafrikanska kustländerna fått en relativt förbättrad politisk situation under senare år. Att ha starka lokala partners och nära kontroll över den lokala verksamheten är dock nödvändigt för att kunna hantera riskerna.

Finns det några kulturella aspekter att ta hänsyn till?

Engelsktalande västafrikanska länder är mindre formella och har liknande affärskultur som Sverige, medan fransktalande västafrikanska länder är mer formella med influenser från Frankrike. I båda kulturerna är marknadsnärvaro viktig eftersom starka affärsrelationer mestadels skapas genom personliga kontakter och fysiska möten. Ett starkt engagemang för marknaden och förtroende för partners är mycket uppskattade egenskaper. Att uttrycka ditt förtroende ses som en bekräftelse av dina partners tjänster, tillförlitlighet och stöd.

Kontakt
Telefon +212 (0) 522 36 25 10 E-post Anthonia Adenaya Huard frilagd.png