Det blir allt vanligare med internationella upphandlingar, och Sverige är redan ett av de mest aktiva länderna inom detta område. Business Sweden ansvarar för att koordinera stödet till svenska företag och organisationer med intresse för upphandlingar som finansieras av multilaterala organisationer som FN och EU. I nära samarbete med utrikesdepartementet och ambassader runt om i världen fokuserar vi våra aktiviteter på tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Centralasien, Östeuropa, Latinamerika och Mellanöstern.

Regeringens exportstrategi har ett starkt fokus på affärsmöjligheter från internationella upphandlingar. För att få ut så mycket som möjligt av de här möjligheterna har Business Sweden utvecklat en särskild handlingsplan.

Projekt för FN och andra multilaterala organisationer

Naturkatastrofer och våldsamma konflikter orsakar lidande över hela världen. Idag omsätter humanitära insatser flera miljarder svenska kronor. Om vi kunde göra dessa insatser mer effektiva och hållbara skulle det verkligen göra skillnad för otaliga människor världen över.

FN och andra organisationer och regeringar genomför globala initiativ som syftar till att bygga en bättre värld. FN stöder akuta humanitära behov och jobbar långsiktigt på att främja fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och ekonomisk och social utveckling. Målet är högre levnadsstandard, demokrati och jämlikhet samt bättre internationella relationer. FN:s uppdrag är av stor vikt för en hållbar global utveckling.

Andra multilaterala organisationer - till exempel internationella utvecklingsbanker och Världsbanken - stödjer och genomför liknande projekt. Många av dessa syftar till att minska klimatförändringar och naturkatastrofer. Projekten stödjer främst internationella organisationer och lokala myndigheter som får finansiellt stöd att genomföra initiativ inom klimatanpassning och katastrofhantering.

 
Projekt för EU

Europeiska kommissionen är en av institutionerna som förvaltar EU:s budget. Kommissionen finansierar utvecklingsprojekt och upphandlingar, och ansvarar också för projektfinansiering och samordning av bistånd samt stöd till nya medlemsländer. Det finansiella stödet inkluderar åtgärder som stimulerar sysselsättning, bekämpar fattigdom och social utslagning, främjar klimatförändringar och en hållbar energiförsörjning samt stimulerar forskning och utbildning.

EU stöder många sektorer runt om i världen - till exempel infrastruktur, transport, energi, telekommunikation, sjukvård och säkerhet. Fonderna fördelas genom olika kanaler som EU:s externa stödprogram för utvecklingsländer och fonder som fokuserar på EU:s inre marknad. Sådana projekt kan finansiera nya vägar i Afrika eller stödja miljösmarta lösningar i Polen.

Det finns många möjligheter för svenska företag att delta i EU-finansierade upphandlingsprojekt, antingen som ett enskilt företag eller som en del av ett konsortium. Svenska myndigheter, ideella organisationer och privata företag kan också ansöka om EU-finansierade investeringar i Sverige. Det finns alltså EU-finansierade upphandlingsprojekt även för svenska företag som inte har expanderat utomlands än.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har utvecklat nära relationer med relevanta FN-organ och multilaterala organisationer samt flera av Europeiska kommissionens avdelningar i Bryssel. Vi hjälper svenska företag genom att se över kommande upphandlingar, analysera relevanta affärsmöjligheter och beslutsprocesser samt identifiera lämpliga partners som kan bilda konsortier. Vi genomför också riktade aktiviteter såsom delegationer till relevanta organisationer och konferenser.

Kontakta gärna våra affärsutvecklare i Benelux för att diskutera dina möjligheter i EU-finansierade projekt.