De senaste åren har vi blivit påminda om hur viktig och sårbar internationell logistik är. Många företag arbetar med lösningar där flera parter och länder är inblandade, och som förändras ofta. Vad behöver företagen ha tänkt igenom för att det ska fungera, och vilka möjligheter finns det? 

Flera exporttekniska områden får betydelse för hur olika förändringar faller ut men är kanske inte alltid naturliga delar av beslutsprocessen. Genom olika exempel lyfter vi problem, trender och förändringar inom transport, logistik och tullhantering, både större omställningar och mindre men viktiga nyckelaspekter.

Kursinnehåll

Vi tar bland annat upp:

  • Det globala läget och internationell logistik– hur ser nuläget ut och vad är prognoserna?
  • Just in Time eller leveranssäkerhet? Globalt eller regionalt?
  • Transportvägar och riskpunkter
  • Tull, moms och ursprungsfrågor vid olika flödeslösningar
  • Att använda leveransvillkor vid mer komplicerade logistikmodeller
  • Riskminimering, hållbarhet och avtalsvillkor

Målgrupp

Du som arbetar med transport, logistik, inköp eller försäljning och påverkar eller lämnar underlag till långsiktiga beslut i internationell handel och logistik. Du bör ha viss insikt i logistik och tullkunskap.

Mål

Deltagarna ska ha fått grund till att utarbeta eller lämna underlag till strategi som tar hänsyn till och utvärderar konsekvenser av exporttekniska aspekter.

Kursen hålls av erfarna experter inom internationell handel och exporttekniska frågor på Business Sweden.

Maria Lundberg

Maria arbetar på Business Swedens Exporttekniska avdelning framför allt med internationella transport- och logistikfrågor, leveransvillkor samt frågor rörande internationell handel och export. Maria är jurist och har lång erfarenhet från transport- och logistikbranschen.

Helena Kohlström Ziegel

Helena arbetar på Business Sweden framför allt med tullrelaterade frågor, leveransvillkor samt frågor rörande internationell handel och export. Helena har lång erfarenhet som tullspecialist och tullansvarig inom tillverkande industri.

 

I priset ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Information

Onsdag 29 maj 2024, 09:00 - 16:30

Pris 6 900 SEK exklusive moms.

Anmälan

Välkommen med din anmälan här, senast 21 maj kl. 12.00.

Formatet är lika mycket workshop som kurs så kom beredd att dela med dig och att diskutera. Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria Lundberg för mer information.