För att företag ska kunna dra nytta av tullättnaderna i frihandelsavtalen måste varorna vara ursprungsvaror och i avtalen finns bland annat regler för vilken grad av bearbetning som krävs för att en produkt ska anses vara en ursprungsvara. När en exportör inte själv tillverkar produkten eller är beroende av insatsmaterial behöver exportören få information om varans ursprung från leverantören. Inom EU används så kallade leverantörsdeklarationer för att intyga varors ursprung och för att kunna hantera dessa rätt behöver leverantören vara insatt i vad det innebär att intyga att produkterna uppfyller ursprungsreglerna. 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig att upprätta en leverantörsdeklaration korrekt. Den vänder sig främst till företag som är återförsäljare – för företag som tillverkar ursprungsvaror rekommenderar vi vår utbildning Frihandelsregler, där vi hinner gå in mer på djupet i de produktspecifika och generella ursprungsregler som en tillverkare behöver känna till.

Kursinnehåll
Under utbildningen får du svar på frågor om bland annat:​

  • Vilka fördelar kan din kund få genom att använda frihandelsavtalen?
  • Vad är skillnaden på ”Country of Origin” och ursprung i EU?
  • Hur ska en leverantörsdeklaration se ut för att kunna godkännas av tullmyndigheter vid en ursprungskontroll?
  • Vad innebär kumulation och varför måste uppgifterna om det fyllas i?
  • Var finns de produktspecifika och generella ursprungsreglerna och hur tar en tillverkare reda på om produkterna uppfyller dem?
  • Vad händer om du upprättar leverantörsdeklarationer och inte kan styrka att varorna är ursprungsvaror?

Experter som föreläsare
Anna Arnefalk arbetar på Business Sweden framför allt med frihandels-och ursprungsfrågor samt tullrelaterade frågor om internationell handel och export. Anna har lång erfarenhet från sitt arbete på Tullverket, de senaste åren som specialist på frihandels- och ursprungsfrågor.

Helena Kohlström Ziegel arbetar på Business Sweden framför allt med tullrelaterade frågor, leveransvillkor samt frågor rörande internationell handel och export. Helena har lång erfarenhet som tullspecialist och tullansvarig inom tillverkande industri.

Information

Måndag 3 juni 2024 klockan 12:30-16:30.

Pris 4 900 SEK exklusive moms.

Anmälan

Vänligen anmäl dig här. Sista anmälningsdag är 27 maj. 

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Anna Arnefalk för mer information om utbildningen.

Se alla kurstillfällen i praktisk export här.

Citat från tidigare deltagare:

Bra och pedagogisk kurs och presentationsmaterial. Väl utnyttjad tid, kändes som att vi hann gå igenom otroligt mycket på en halv dag.
Jennie Björkstedt, Piab AB

”Tack för en superbra kurs! Ni är riktigt duktiga på att göra det som är nytt och svårt till något ”enkelt”.”
Elin Nilsson, SinterCast AB