Det totala varuexportvärdet från Gotland minskade från 2015-16 med 10,5 procent. Globaliseringen av näringslivet i Gotland är fortsatt mycket viktig och144 företag rapporterade varuexport under 2016.

-       Gotlands mindre företag ser stora möjligheter i internationella affärer och både antalet exporterande och importerande företag har mer än fördubblats sedan början av 2000-talet, säger Sven Sievers, Business Swedens exportrådgivare på Gotland.

Norge utmärker sig som den mest viktiga exportmarknaden för gotländska exportföretag, följt av USA, Finland och Japan. En stor majoritet av gotländsk import kommer ifrån andra EU-länder.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.