Varuexporterande företag med säte i Dalarna tappar 5,9 procent i exportvärde mellan 2015 och 2016. I ett lite längre perspektiv ser utvecklingen positiv ut då trenden 2013-2016 visar på en årlig ökning med 1,6 procent. Fortfarande dominerar basindustrin inom trä, papper, och stål med 76 procent av länets varuexport. Norge, USA och EU är fortsatt de viktigaste marknaderna för Dalarnas företag, sett till antalet varuexporterande företag. Kina och Japan är två marknader utanför EU som hamnar på topp tio.

-       Eftersom Dalarnas varuexport domineras till så stor del av stora bolag och bolag inom den konjunkturkänsliga basindustrin, så är det viktigt för länets utveckling att man fokuserar på att få de små och medelstora företagen att vilja satsa på exportmarknaderna. Utmaningen för Dalarna är att få fler mindre och medelstora företag att öka sin exportomsättning genom att söka sig till nya marknader, framför allt i de regioner i världen som kommer att växa snabbast de kommande 15-20 åren, säger Erik Gropgård regional exportrådgivare i Dalarna på Business Sweden.

Tid: 12:e maj klockan 11.30–12.45.

Plats: Näringslivets Hus, Ölandsgatan 6 i Falun.

Deltagare: Från dalabänken i riksdagen: Carl-Oscar Bohlin (M), Ann-Britt Åsebol (M), Peter Helande (C) och Jan Lindholm (MP). Företagare: Peter Eklund, VD Bergkvist-Insjön, Tommy Larsson, VD Åkerströms och Mats Aspemo, VD Dalafrakt.