Business Sweden mäter kvartalsvis den aktuella exporttemperaturen genom att intervjuat exportcheferna i alla större företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna har gjorts under perioden 24 april - 11 maj, så resultatet kommer att vara nytt och fräscht.   

-       Det första kvartalet ökade exportchefsindex med 2,7 enheter till 58,2. Tudelningen mellan index för nuläge och prognos bestod. Index för nuläge ökade medan index för prognos fortsatte svagt nedåt. Andelen företag som förväntar sig ökad exportefterfrågan minskade något vid föregående mätning. Den prognosen som stärktes var efterfrågan från Europa medan övriga regioner backade. Det ska bli intressant att se hur företagen anser att det har gått och vad man idag tror om utsikterna för kommande tre månader, säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

Den globala konjunkturen fortsätter att stärkas och världshandeln ökar allt snabbare. Svensk ekonomi går på högvarv och exporten väntas ge ett allt viktigare bidrag till BNP-tillväxten framöver.

Tid: Torsdagen den 18 maj kl. 09.00

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan: press@business-sweden.se