Stockholm 5,94, Täby 5,86 och Danderyd med 5,67 exporterande företag per 1000 invånare. Som jämförelse har Stockholms län 4,50 och Sverige 4,0 exporterande företag per 1000 invånare som helhet.

-       Sett till varuexportvärde per capita så ligger Stockholm på knappt 127 000 SEK per invånare, vilket ger en femte plats bland Sveriges 21 län, att jämföra med rikssnittet som ligger på 117 700 SEK. Varuexporten från Stockholms län översteg 287 miljarder SEK 2016. 2013-2016 har Stockholms län haft en positiv exportutveckling med 0,6 procent. 2015-2016 minskade dock varuexporten i Stockholm med 2,9 procent, säger, Helen Rönnholm, chef för Business Swedens regionala exportrådgivare.

Exporten i Stockholms län har ökat med drygt 18 procent 2000 till 2016. I Sverige som helhet har exporten ökat med 49 procent under samma period. Antalet exporterande företag har under perioden 2000-2016 ökat med 20 procent till 10 220.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.