Kalmar kommun har flest varuexporterande företag i länet och Emmaboda är den mest internationella kommunen i Kalmar med högst andel varuexporterande företag per capita. EU och Norden fortsätter att vara Kalmar läns viktigaste handelspartners men även USA är en viktig exportmarknad.

-       Exporten från företagen i Kalmar län har utvecklats positivt under perioden 2013-16 och har nu bäst tillväxt i hela Sverige räknat i värdet på varor. Trots längre transportsträckor är Kalmar strategiskt placerad på Sveriges östra sida och det finns en stark tilltro på tillväxt och utveckling i länet. Företagen investerar i ökad kapacitet och söker arbetskraft med specialkompetens. Norge och EU är dominerande handelspartner för exporten. Även noterbart är att antalet importerande företag har ökat markant under perioden 2013-16 säger Karin Darlington, Business Swedens exportrådgivare i Kalmar.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.