Med anledning av ett mer instabilt världsläge tvingas företagsledningar och styrelser att navigera i en miljö med större inslag av konflikter och ekonomisk nationalism. Business Sweden har genomfört en analys av tre geopolitiska händelseförlopp och vilka konsekvenser de skulle få för svenska företag. 

Välkommen på frukost där chefekonom Lena Sellgren presenterar rapporten ”Vad händer om krisen kommer?”

Tid: Onsdagen den 5 juli kl. 08.00

Plats: Bredgatan 11, Visby  

Anmälan: press@business-sweden.se