Rubriken på seminariet i det officiella programmet där Anders Lönnberg är en av talarna är Are We Ready for Clinical Trials to Go Digital? Några teman som kommer att beröras är vilka teknologiska genombrott som finns eller kommer i närtid och som kan ge vinster i form av bättre kvalitet samt kostnads- och tidsbesparingar. Hur kan digitalisering öppna för patienterna bidrar direkt till bättre resultat?

Men även vilka barriärerna är som gör det svårt och vilka ändringar i det regulatoriska ramverket som behöver genomföras för att utnyttja potentialen av ny teknik på riktigt. Talare på seminariet är, utöver Anders Lönnberg, som kommer att berätta om hur svensk life science kan bidra med ny kunskap och samarbeten, internationella experter från industrin.

”Ett av mina deluppdrag handlar om att främja förutsättningar för att innovationer omsätts i nya produkter och tjänster som leder till nya exportintäkter, säger Anders Lönnberg. Jag är övertygad om att Sverige har en hel del att erbjuda när det gäller nya lösningar och samarbeten, inte minst inom digitalisering i vården men även när det gäller utveckling av nya läkemedel och jag ser fram emot en givande diskussion. Svensk sjukvård rankas på fjärde plats bland 195 undersökta länder enligt en studie som publicerades nyligen i den välrenommerade tidskriften Lancet. Den höga rankingen stämmer väl överens med mitt eget intryck från andra internationella events som jag deltagit i där jag funnit ett stort intresse för svensk life science och för vårt sjukvårdssystem.”

Sverige är ett av de hetaste kandidatländerna för etablering av EMA efter Brexit men konkurrensen mellan olika alternativ är knivskarp och intensiv marknadsföring och lobbying pågår.

”En frågeställning på seminariet handlar om hur det regulatoriska ramverket för godkännande av nya läkemedel behöver förändras för att utnyttja digitaliseringens alla fördelar. ”Kombinationen av ypperlig kompetens inom det regulatoriska området och Sveriges erkända position inom digitalisering blir en stark röst för Sverige i konkurrensen om EMA. Det kommer jag att påtala på seminariet, säger Anders Lönnberg.”

Marknadsföring av svensk life science fortskrider

Förra året genomförde Business Sweden ett regeringsuppdrag som resulterade i en broschyr och en webbsida med Sveriges komparativa fördelar inom life science. Projektet kulminerade på 2016 års BIO konferens då Anders Lönnberg presenterade svensk life science på ett par seminarier och vid intervjuer med ledande branschmedia på plats. Nu fortsätter samarbetet mellan Anders Lönnberg och Business Sweden även på årets BIO konferens. Broschyren som beskriver Sveriges fördelar kan laddas ner här: http://lifescience.business-sweden.com/ under RESOURCES och DOCUMENTS.

Seminariet på BIO:

Are We Ready for Clinical Trials to Go Digital?

4:15 PM–5:15 PM Jun 21, 2017

Room 6EF

The San Diego Convention Centre