Livsmedelsexporten visar en snabbare tillväxttakt än övrig varuexport från Sverige och växte under 2016 med strax över 10 procent till ett värde av 83 miljoner, vilket är en fördubbling sedan 2007.

-       Business Sweden har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att få fler svenska livsmedelsbolag ut på den globala marknaden och vi kommer långsiktigt arbeta vidare med aktiviteter på fokusländerna i Europa liksom i Kina, Hong Kong och USA. Potentialen är stor och livsmedelsexporten har vuxit med i snitt 8 procent årligen de senaste 10 åren. Det är en imponerande tillväxttakt och vi bedömer det som att framtiden är ljus för svensk livsmedelsexport, säger Business Swedens vd Ylva Berg.

Business Sweden, Jordbruksverket, Livsmedelsföretagen, LRF och ett antal livsmedelsföretag med exporterfarenhet, utser varje år en pristagare som har utmärkt sig inom exportnäringen. Priset tilldelas ett svenskt företag som genom kreativitet och fina insatser brutit ny mark för sitt företags export och som under året uppnått stora direkta framgångar.    

Umlax tilldelas priset 2017 med följande motivering:

”Årets exportvinnare är ett välmående företag med mer än 40 anställda. En dynamisk mix av akademiker och skickligt yrkesfolk fördelade på fem produktionsanläggningar samt en förädlings-anläggning i södra Lappland. Årets pristagare visar att det lokalt – och i en ofta förbisedd och perifer del av Sverige – går att skapa ett globalt företag som det talas om i den internationella livsmedelsvärldens finrum.” 

-       Business Sweden gratulerar Umlax till priset och exportframgången och önskar all lycka med vidare exportsatsningar på spännande marknader världen över. Vi ser fram mot att följa er globala resa och fortsätta vara ett stöd i internationaliseringsprocessen genom Try Swedish, säger Ylva Berg.

”Try Swedish” är ett internationellt koncept som inkluderar den webbaserade plattformen tryswedish.com, som marknadsför svensk mat och livsmedelsindustri utomlands.