I Västmanlands län dominerar Kungsör med 4,7 exporterande företag följt av Köping med 3,99 exporterande företag och Skinnskatteberg med 2,99 exporterande företag per 1000 invånare. Som jämförelse har Västmanlands län 2,76 och Sverige i snitt 4,0 exporterande företag per 1000 invånare.

-       Västmanland är ett viktigt exportlän där man ser att exportökningen på drygt 114 procent under perioden 2000-2016 har varit ett betydelsefullt bidrag till Sveriges totala export som under samma period ökade med 49 procent. Det råder en god triple-helix-samverkan i länet vilket gynnar fortsatt internationalisering och ger exportmöjligheter, säger, Bianca Dochtorowicz, Business Swedens exportrådgivare i Västmanland.

Sett till varuexportvärde per capita så ligger Västmanland på nästan 150 000 SEK per invånare, vilket ger en 2:a plats bland Sveriges 21 län, att jämföra med rikssnittet som ligger på 117 700 SEK per capita. Varuexporten från Västmanlands län översteg 40 miljarder kronor under år 2016 dock har en värdeminskning skett på 4,9 procent från 2015 till 2016 i länet. Företagen i Västmanlands län exporterar främst till Norge, USA och Finland.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.