Exportchefsindex visar stämningsläget bland exportföretagen och är en sammanvägning av nuläge och prognos för det kommande kvartalet. EMI, var i det närmaste oförändrat det första kvartalet i år, jämfört med föregående kvartal och ökade marginellt med 0,1 enheter till 57,5 det första kvartalet. Det ligger en bra bit över 50-strecket vilket indikerar att exportföretagen fortsatt har en optimistisk syn på exporten.

Den största överraskningen i den här mätningen var den kraftiga nedgången i förväntad exportefterfrågan från Asien och Oceanien. Index föll med hela 9 enheter till 51,7 första kvartalet, från 60,7 föregående kvartal. Det är den lägsta nivån sedan mätningarna påbörjades 2007, med undantag av ett par kvartal i samband med finanskrisens utbrott i december 2008. Samtidigt ökade den förväntade exportefterfrågan från Nordamerika med 5,5 enheter till 65,0 det första kvartalet, från 59,5 det sista kvartalet i fjol.

-        En bidragande faktor är den rådande handelskonflikten mellan USA och Kina där USA för närvarande verkar ha övertaget. Dessutom bidrar sannolikt oron för styrkan i den kinesiska ekonomin, i kombination med det ökade motståndet mot kinesiska tech-företag, till en kraftigt dystrare syn på den kinesiska marknaden, säger Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden.

Index för förväntad exportefterfrågan från Mellanöstern, Turkiet och Afrika fortsatte nedåt det första kvartalet. Index föll med 2,5 enheter till 39,0, vilket är den lägsta nivån sedan första kvartalet 2009.

Index för förväntad exportefterfrågan från Europa tog ett litet kliv uppåt, trots risk för ”no-deal” Brexit, statsfinansiell kris i Italien och sämre inkommande statistik och indikatorer för den europeiska ekonomin än förväntat.

Läs rapporten här

Nästa Exportchefsindex publiceras 16 maj 2019