EMI prognos ökade med hela 11 enheter till 62,1 första kvartalet, från 51,1 sista kvartalet i fjol. Det är långt över 50-strecket och betydligt högre än det historiska genomsnittet på 57,1. EMI nuläge var däremot i det närmaste oförändrat på 50,4 första kvartalet. Det som var särskilt utmärkande i denna mätning är att i princip samtliga framåtblickande delindex ökade kraftigt och ligger långt över 50.

På tre månaders sikt ökade optimismen genomgående bland exportföretagen. Det återspeglas särskilt i den synkroniserade uppgången i index för förväntad exportefterfrågan från samtliga regioner.

Även delindex som avser synen på nuläget återhämtade sig med undantag av lönsamhet i exportförsäljningen som föll med 12,5 enheter men ligger trots det kraftiga fallet kvar på höga 55,9. Det indikerar att företagen fortsatt har en optimistisk syn på lönsamheten.

  • På tre månaders sikt finns en tydlig optimism hos exportföretagen men osäkerheten kring utvecklingen av coronaviruset gör dock läget svårbedömt. Redan i dagsläget är Kinas ekonomi påtagligt påverkad. En ökad spridning av viruset kan få stora konsekvenser på världsekonomin, svensk ekonomi och svenska företag. I ett sådant läge kan vi vänta oss att optimismen bland exportföretagen får sig en törn, säger Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden. 

Läs rapporten här

Nästa Exportchefsindex publiceras 14 maj, 2020