I dagsläget har Business Sweden högre kostnader än intäkter. Organisationen kommer att på kort sikt anpassa sina kostnader genom att införa korttidspermittering av medarbetare både utomlands och i Sverige.

På längre sikt sker det genom en neddragning av tjänster i hela verksamheten. Neddragningen av tjänster kommer att genomföras löpande i driften, exempelvis genom att inte förnya anställningskontrakt samt varsel om uppsägningar. Business Sweden kommer därutöver att anpassa såväl struktur som arbetssätt till de nya förutsättningarna.

- Vår verksamhet måste anpassas till den nya verkligheten, där kostnaderna i dagsläget och under överskådlig tid överstiger intäkterna ,säger Ylva Berg, vd i Business Sweden.

- Åtgärderna vidtas för att komma tillrätta med ett akut kostnadsläge. Vi arbetar även intensivt med att identifiera nya statliga uppdrag och att marknadsföra oss mot kunder som nu ser gränserna stängas. Till dem och det övriga internationella samfundet vill jag säga: låt inte hjulen stanna i utrikeshandeln! avslutar Ylva Berg, VD, Business Sweden.