Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer fortsatte nedåt tredje kvartalet och föll med måttliga 2,8 enheter till 57,8, från 60,6 andra kvartalet.

Exportföretagen är fortsatt optimistiska i nuläget men en allt mer dyster framtidssyn speglas i mätningen, inte minst i delindex för lönsamheten i exportförsäljningen på tre månaders sikt som föll under 50-strecket till 45,7. De bidragande faktorerna är den höga inflationen, räntehöjningar och en svagare global efterfrågan.

Mätningen utmärks även av en splittrad syn på förväntad exportefterfrågan från de olika regionerna. Delindexet för Asien liksom Central- och Östeuropa återhämtade sig väl tredje kvartalet och ökade med 8,2 samt 7,7 enheter för respektive region.

Samtidigt föll index för den förväntade exportefterfrågan från Västeuropa med hela 10,2 enheter. Det beror till stor del beror på Europas beroende av import av gas och olja från Ryssland vilket har lett till en energikris med kraftig nedrevidering av tillväxten som följd.    

Ladda ner analysen för hela översikten över mätningens resultat.

Nästa Exportchefsindex publiceras den 10 november 2022.

 

Exportchefsindex Q3 2022

EXPORTCHEFSINDEX Q3 2022
PDF - 6 mb
VIKTAD TIDSSERIE EMI Q3 2022
VIKTAD TIDSSERIE EMI Q3 2022 - 51 kb
 
Om analysen

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner.

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock.

Undersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi.

Publiceringsdatum 2022

11 februari: Exportchefsindex Q1
12 maj: Exportchefsindex Q2
25 augusti: Exportchefsindex Q3 
10 november: Exportchefsindex Q4 

Tidigare analyser

2022
EXPORTCHEFSINDEX Q2 2022
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2022
EXPORTCHEFSINDEX Q1 2022 - 2 mb

 

2021
Exportchefsindex Q4 2021
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2021
PDF - 2 mb
Exportchefsindex Q2 2021
PDF - 4 mb
Exportchefsindex Q1 2021
PDF - 2 mb

 

2020
EXPORTCHEFSINDEX Q4 2020
PDF - 1 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2020
PDF - 3 mb

 

2019
Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb