-        Den indonesiska marknaden stärker snabbt sin position och är idag världens åttonde största ekonomi. En ung, urban befolkning och en reformvänlig regering gör att förutsättningarna för svenska bolag att växa i Indonesien är mycket goda. Vi behöver snabbt öka vår närvaro och vårt engagemang i Indonesien för att vara en del av och bidra till den positiva utvecklingen, säger Ylva Berg, vd Business Sweden.

Indonesien är idag ett land med 255 miljoner invånare utspridda över ett örike bestående av 17 500 öar. Den snabbt ökande köpkraften, den tekniksmarta befolkningen och landets massiva infrastrukturinvesteringar skapar stora affärsmöjligheter för svenska företag inom en rad olika branscher. Idag är runt 80 företag med svenskanknytning aktiva i Indonesien – och många fler intresserade av denna stora och högintressanta marknad.

-        Det finns en stor outnyttjad potential gällande handel och investeringar mellan Sverige och Indonesien. De hållbara och innovativa lösningar som Sverige kan erbjuda stämmer väl överens med Indonesiens tillväxtsträvanden, inte minst inom infrastruktur, ICT och energi. Både Sverige och Indonesien uppvisar en stor nyfikenhet på ny teknologi. Det finns ett ömsesidigt intresse av att öka utbytet inom innovation, utbildning och forskning säger Anders Wickberg, handelssekreterare Indonesien, Business Sweden.

Läs mer om den indonesiska marknaden här.