Sett till varuexportvärde per invånare så ligger Örebro på nästan 91 000 SEK per invånare, vilket ger en 11:e plats bland Sveriges 21 län, att jämföra med rikssnittet som ligger på 117 700 SEK per invånare.

-       Örebro är ett betydande exportlän och den totala varuexporten ökade med 1,7 procent 2016, vilket är 0,6 procent över rikssnittet. Från år 2000 till 2016 ökande antalet exporterande företag i Örebro län med 29 procent till 881 företag, vilket visar på ett stort intresse för fortsatt internationalisering i länet, säger, Bianca Dochtorowicz, Business Swedens exportrådgivare i Örebro.

Varuexporten från Örebro län nådde nästa 27 miljarder SEK under år 2016. Det innebär att varuexporten därmed ligger på en 14:e plats bland länen i Sverige. Företagen i Örebro län exporterar främst till Norge, USA och Finland.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.