I den nya utgåvan av rapporten Globala Ekonomiska Utsikter som publiceras idag presenteras vid sidan av huvudprognosen två alternativa scenarier för återhämtningen på den globala marknaden. Att pandemin har tagit den globala ekonomin ner i en djup recession är det ingen tvekan om men återhämtningen har påbörjats. Såväl detaljhandeln som industriproduktion har vänt upp världen över liksom framåtblickande förtroendeindikatorer som inköpschefsindex.

–  Osäkerheten kring utvecklingen av pandemin är dock fortsatt stor men som det ser ut nu, trots ökande smittspridning i flera länder, kommer man sannolikt kunna undvika nya omfattande restriktioner och nedstängningar av hela samhällen. Det betyder att vi väntar oss en fortsatt återhämtning i den globala ekonomin framöver, säger Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden.

De värsta effekterna av pandemin är troligtvis överspelade men återhämtningen i Europa släpar efter konstaterar Lena Sellgren. Otåligheten att lätta på restriktioner är även överhängande vilket riskerar att fördröja återhämtningen.

– Det mesta talar för att vi har det värsta bakom oss men det dröjer in på 2022 innan den europeiska ekonomin är tillbaka på förkrisnivå. Det slår naturligtvis hårt på den svenska exporten då mer än 70 procent går till Europa. Det finns dock vissa ljuspunkter, framför allt kring tjänsteexporten som väntas ta mer fart i takt med pågående 5G-uppgraderingen, fortsätter Lena Sellgren.

Världens samlade BNP bedöms vara tillbaka på förkrisnivå andra halvåret 2021, mycket tack vare en stark återhämtning i Asien och i viss utsträckning Nordamerika.

Om nya omfattande restriktioner och nedstängningar av hela samhällen kan undvikas under hösten förväntas 40 procent av världens länder ha återhämtat sig under nästa år. Året därpå förväntas 80 procent ha nått upp till förkrisnivå.

Läs hela analysen här.