I dagsläget anger fler företag att de är negativt påverkade av coronapandemin än i undersökningen som gjordes i mars, både vad gäller produktion och försäljning. Det är också färre företag som anger att de inte påverkas alls.

Dock är det färre företag som förväntar sig en avsevärt förvärrad situation på fyra veckors sikt, även om närmare hälften fortfarande har en negativ förväntan på både produktion och försäljning på fyra veckors sikt, vilket indikerar en liten ljusning.

  • Just nu är vi mitt i krisen och läget är ungefär så dystert som förväntat men när företagen blickar framåt är läget lite mindre mörkt än i marsundersökningen. Det är en försiktig förbättring som förhoppningsvis förstärks när världen successivt öppnar upp. Låt oss hoppas att det värsta är bakom oss, säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

I undersökningarna som genomfördes 11-20 mars och 27 april-14 maj har frågor rörande verksamhet, export, produktion, insatsvaror, leverantörer, investeringar och personal ställts till knappt 800 exporterande företag.

Läs rapporten här