Den globala ekonomin går nu in i recession och det är i dagsläget omöjligt att säga hur utdragen den ekonomiska krisen kommer att vara, eller vilka långsiktiga effekter man bör vänta sig. Förtroendeindikatorer för mars månad är nere på samma låga nivå som vid finanskrisen, vilket ger en indikation om hur allvarlig den ekonomiska krisen är. Då föll global BNP med 0,5 procent och det är troligt att BNP-fallet hamnar någonstans i närheten även i denna kris.

  • Virusutbrottet slår mot både utbud och efterfrågan samtidigt, lika hårt och nästan helt synkront i alla de större regionerna i världen, vilket aldrig har hänt tidigare, konstaterar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.                              

Den globala ekonomin tvärnitar och nu gäller det att minimera de negativa effekterna på ekonomin. I den akuta fasen handlar det om penning- och finanspolitiska åtgärder som syftar till att företag ska klara sig igenom den här svåra perioden. Många av åtgärderna ska på olika sätt stärka företagens likviditet för att  minimera uppsägningar och konkurser. Får man kontroll på virusutbrottet innan sommaren talar det mesta för att produktionsbortfallet till stor del är återhämtat nästa år.

  •  Var förberedd på att det går fort när det vänder! Vi lever i en omvälvande tid och coronakrisen kan komma att ställa krav på nytt ekonomiskt tänkande och nya lösningar. Här har vi alla ett gemensamt ansvar, avslutar Lena Sellgren.

Läs rapporten här

___________________________________________________________________