Pressmeddelanden

2017

maj 03
Uppsala län leder exporttillväxten i Mälardalen

Trots en relativt svag tillväxt i världskonjunkturen har exportvolymen från Uppsala län ökat med 0,2 procent, vilket placerar Uppsala län i topp i Mälardalen. Detta skapar en stabil grund för...

May 03, 2017 Press release
maj 03
Marginell ökning av export från Gävleborg – basindustrin dominerar

Gävleborg uppvisade en marginell ökning exportvärdet under 2016 och placerar sig därmed på nionde plats bland Sveriges 21 län. Varuexporten domineras kraftigt av basindustrin, där de båda...

May 03, 2017 Press release
maj 03
Stabil exporttillväxt i Värmlands län under de senaste fyra åren

Det totala varuexportvärdet från Värmland minskade förvisso från 2015 till 2016 med 3,8 procent, men sett till de senaste fyra åren så har det varit en ökning med 6 procent. Det visar på en stabil...

May 03, 2017 Press release
maj 03
Jönköpings län allt viktigare för svensk export

Företagen i Jönköpings län är väletablerade exportörer och länet som helhet ligger bra till i en nationell jämförelse. Exportökningen 2015-2016 på 0,6 procent är förvisso under riksgenomsnittet men...

May 03, 2017 Press release
maj 03
Västra Götalands län har starkast exporttillväxt i västra Sverige

Det totala varuexportvärdet från Västra Götaland ökade från 2015 till 2016 med 4,3 procent. Det är den näst största utvecklingen av varuexporten i landet. Västra Götaland närmar sig nu Stockholms...

May 03, 2017 Press release
maj 03
Halmstad och Kungsbacka har flest exporterande företag i Halland

Halmstad och Kungsbacka är de kommuner med flest exporterande företag i Halland. Drygt 400 företag registrerade i dessa kommuner säljer internationellt. Det är dock Laholm och Varberg som är de...

May 03, 2017 Press release
maj 03
Basindustrin driver Dalarnas exporttillväxt

Varuexporterande företag med säte i Dalarna tappar 5,9 procent i exportvärde mellan 2015 och 2016. I ett lite längre perspektiv ser utvecklingen positiv ut då utvecklingen 2013-2016 visar på en...

May 03, 2017 Press release
maj 03
Östersund och Åre kommun exporterar mest i Jämtland

Sedan 2000 har exporten från Jämtlands län ökat med 32 procent och det är Östersund och Åre kommun som står för det största antalet varuexporterande företag. Mellan 2015 och 2016 minskade...

May 03, 2017 Press release
maj 03
Globala industrier driver exporttillväxten i Västernorrland

Sundsvall och Örnsköldsvik står tillsammans för 87 procent av Västernorrlands totala exportvärde. Kommunerna domineras av stora, globala industrier inom papper och massaindustrin vilket väger tungt...

May 03, 2017 Press release
maj 03
Positiv exporttrend i Västerbotten

Det totala varuexportvärdet från Västerbotten minskade 2016 med -1,6 procent. Trenden har dock varit att exportvärdet har ökat från länet över tid och mellan åren 2013 och 2016 var ökningen närmare...

May 03, 2017 Press release
maj 03
Internationella Tornedalen - en marknad på båda sidor av älven

Det totala varuexportvärdet från Norrbotten ökade från 2015 till 2016 med 0,6 procent. Tornedalskommunerna sticker ut med en betydligt högre andel exporterande företag per capita än övriga kommuner...

May 03, 2017 Press release
apr 28
Pressträff om satsningar på svensk livsmedelsexport

För att stärka svensk livsmedelsexport har regeringen gett Business Sweden ett utökat uppdrag att främja svensk livsmedelsindustri internationellt. Under pressträffen kommer landsbygdsminister...

April 28, 2017 Press release
apr 26
Positiv omvärldskonjunktur gynnar svensk exportindustri

Omvärldskonjunkturen fortsätter att stärkas och den globala tillväxten drivs i allt större utsträckning av ökad industriproduktion och en stärkt investeringskonjunktur, vilket bådar gott för svensk...

April 26, 2017 Press release
apr 25
Business Sweden lanserar Going Global - nu kan svenska startups söka till...

Idag lanseras Business Swedens initiativ Going Global på Innovationsriksdagen där bland annat närings-och innovationsminister Mikael Damberg närvarar. Going Global är anpassat till behoven och...

April 25, 2017 Press release
apr 25
Business Sweden presenterar Marknadsinsikt april 2017

Business Swedens chefekonom Lena Sellgren presenterar Marknadsinsikt från Business Sweden på ett pressmöte onsdagen den 26 april.  

April 25, 2017 Press release
Prenumerera på våra pressmeddelanden

Fyll i din e-postadress för att få våra senaste pressmeddelanden