Sverige och Australien har långvariga affärsband och ett handelsutbyte där högkvalitativa produkter och lösningar stått i fokus under decennier. Dessa relationer står stadigt än idag, men nya marknadskrafter ritar om spelplanen. Svenska företag måste därför omvärdera framtiden och, i många fall, sätta en ny kurs för den lokala positioneringen.

Denna rapport granskar tre omvälvande trender på den australienska marknaden och beskriver fem grundläggande kriterier för fortsatt framgång och konkurrenskraft. Svenska leverantörer måste i allt snabbare takt anpassa sig efter nya förutsättningar där:

• Allt fler konkurrenter från Asien går in i premiumsegmentet
• Australien fokuserar på en ny agenda att använda inhemska leverantörer för att gynna den egna ekonomin och minska transporter
• Omställningen till hållbara produkter och lösningar skapar nya tillväxtmöjligheter

Genom att stärka fokuset på kvalitet har asiatiska leverantörer skärpt konkurrensen om marknadsandelar. Svenska företag bör se över erbjudandet och tydliggöra varför kunder i Australien ska välja produkter och tjänster från norra Europa, när till synes fullt kompatibla alternativ finns i närområdet.

Sverige och svenska företag är samtidigt världsledande inom hållbarhet – och dessa kompetenser har Australien ett stort behov av för att kunna förbättra hållbarhetsresultaten.

Rapporten ”Reframing Australia” är baserad på intervjuer med svenska företag samt marknadsinsikter från Business Sveriges kontor i Sydney, utifrån våra nära kontakter med australienska företag och Sveriges ambassad i Canberra.

Få hela översikten (rapport på engelska) över landet som ledande affärsmedier kallat "världens mest framgångsrika ekonomi” och stärk din lokala positionering.