Exportchefsindex visar stämningsläget bland exportföretagen och är en sammanvägning av nuläge och prognos för det kommande kvartalet. Det är framför allt synen på nuläget som drar ner EMI, ett fall med 4,5 enheter från 63,5 tredje kvartalet till 59,0 i denna mätning. EMI prognos som är index för de framåtblickande frågorna föll däremot endast med 0,6 enheter, från 56,4 tredje kvartalet till 55,8 fjärde kvartalet. Dock ligger index betydligt över 50-strecket, vilket indikerar att exportföretagen är fortsatt försiktigt optimistiska.

-       Den svaga svenska kronan bidrar sannolikt till att företagen visar en positiv syn på lönsamheten. Däremot har synen på exportförsäljningen trendat nedåt de tre senaste kvartalen, särskilt i nuläget men även på tre månaders sikt, säger Business Swedens chefekonom, Lena Sellgren.

Trots en fortsatt nedgång ligger samtliga, delindex, undantaget index för förväntad exportefterfrågan från Mellanöstern, Turkiet och Afrika, kvar över 50-strecket. Värt att notera är dock att den förväntade exportefterfrågan från Europa får en kännbar avkylning.

-       Upptrappade handelskonflikter, konjunkturavmattning och geopolitisk oro dämpar framtidstron, konstaterar Lena Sellgren.

Läs rapporten här .

Nästa Exportchefsindex publiceras 14 februari 2019.