En etablering av Microsoft skulle betyda högre attraktion för regionen, möjligheter kring gemensam kompetensuppbyggnad och förhoppningsvis en utveckling av nya leverantörskluster. Förutom ett ökat antal arbetstillfällen, så kan utländska investeringar också leda till nya företagsetableringar.  

-        Det är glädjande att vårt långsiktiga arbete med att attrahera internationella investeringar bär frukt. Det internationella intresset för Sverige är fortsatt starkt. Det är framför allt vår infrastruktur, vårt hållbarhetsarbete, vår kompetens och vårt innovativa affärsklimat som värderas högt, säger Ylva Berg, VD, Business Sweden.

Sveriges centrala läge i Norden kombinerat med ett stort antal multinationella företag, en växande startup-sektor och med en stor offentlig sektor som driver den digital transformation ger en attraktiv tillväxtplattform för teknikdrivna innovativa företag. Detta gör Sverige till ett av Europas mest attraktiva länder för internationella företag att investera eller expandera i.

-        Vi är mycket glada att Microsoft, ett av världens högst värderade bolag, har beslutat att köpa mark i Sandviken och Gävle. Det här är ett första men mycket viktigt steg mot att etablera en ny verksamhet, och dra nytta av den infrastruktur och kompetens som finns i regionen. Vi har jobbat hårt fram till detta ögonblick och ser verkligen fram emot det fortsatta gemensamma arbetet”, säger Tomas Sokolnicki, Senior Investment Advisor, Business Sweden

Ett av Business Sweden’s uppdrag är att tillsammans med svenska regioner och kommuner identifiera och utveckla lösningar för utländska företag som vill investera i Sverige. Det arbetet har skett i nära samarbete med Invest Stockholm, Invest in Gävleborg samt kommunerna Gävle och Sandviken där även ett antal lokala och nationella aktörer har bidragit till att verifiera potentialen i regionen.