Sedan en ”soft launch” i september 2018 har Nordic Innovation House etablerat en stark närvaro i Singapores startup ekosystem och välkomnat de första medlemsföretagen.

Intresset för nordiska företag och start-ups är stort bland investerare i Singapore och Sydostasien och det nordiska innovationsundret är välkänt.

-       Singapore är ett av Asiens mest utvecklade länder. Det är en finansiell och kommersiell knutpunkt med ett vänligt affärsklimat, vilket gör landet till det naturliga steget in på den asiatiska marknaden. Landet har även en snabbt växande ”Tech- och startup”-sektor. Singapore ligger mitt i några av världens främsta tillväxtmarknader i Sydostasien, med över 630 miljoner människor, genom sin placering även tillgång till Indien och övriga Asien säger Emil Akander, Handelssekreterare på Business Sweden i Singapore och styrelseordförande i Nordic Innovation House Singapore.

Nordic Innovation House fungerar som en plattform för att accelerera högkvalitativa nordiska start-ups och snabbväxande bolag i Singapore och Sydostasien samt övriga Asien. Som medlem får företagen tillgång till ett omfattande nätverk som kopplar nordiska företag till rätt ekosystem med viktiga intressenter, som investerare, innovationsplattformar, myndigheter, lärosäten och relevanta tjänsteleverantörer. Företagen erbjuds även möjlighet att delta i evenemang och i program för att ytterligare utveckla och utvidga sina affärsidéer. Det är ett samarbete mellan ambassaderna för Sverige, Norge, Finland och Island samt Innovation Norway och Business Sweden som samordnar projektet. 

-       Inte bara storbolag måste dubbla sitt engagemang i Asien för att öka sin internationella försäljning utan även entreprenörer behöver nätverk i Silicon Valley, Shenzhen och Singapore idag för att kunna bygga globalt skalbara idéer säger Marie Claire Maxwell, Tech & Start-Up Lead på Business Sweden i Asien.

Nordic Innovation House i Singapore är ett av husen i nätverket med Silicon Valley, New York och Hongkong. Singapore rankas som nummer 2 (utav 190) på indexet "Lätt att göra affärer" och har i 12 på varandra följande år rankats som top-3 ledande marknaden i världen.

Nordic Innovation är en organisation under Nordiska ministerrådet som arbetar för att främja gränsöverskridande innovation. Organisationen samlar gemensamma värderingar och intressen för att ta nordiska innovationer ut på den globala arenan. I Singapore är fyra länder involverade för att etablera samarbetet: Finland, Island, Norge och Sverige.