-    Under Ylva Bergs tid som vd har Business Sweden, Sveriges Export och Investeringsråd, genomgått en stor transformation. Hon lämnar en effektiv affärs- och samhällsnära verksamhet som gör verklig skillnad för Sverige. Ylva har valt att säga upp sig efter sju framgångsrika år som vd för verksamheten och jag vill uttrycka respekt för det arbete hon gjort för att stärka Business Sweden, både internt, i våra affärer och i kontakt med våra kunder, säger Ulrica Messing, styrelseordförande för Business Sweden.

-    I år utsågs Business Sweden till världens bästa handelsfrämjare av organisationen för globalt handelsfrämjande, WTPO. Det är ett av flera kvitton på den framgångsrika resa som Business Sweden genomfört under Ylva Bergs ledning. På styrelsens vägnar vill jag tacka Ylva för hennes engagemang, glöd och starka resultatfokus. Business Sweden attraherar idag de bästa globala medarbetarna samtidigt som konkreta effekter för företagen ger en stabilt hög kundnöjdhet, säger Ulrica Messing.

Ylva Berg tillträdde som vd för Business Sweden 1 april, 2014. Hon kommer att vara kvar i rollen som vd fram till den 15 mars, 2021.

-    Jag kom in som vd i en turbulent tid. De tuffa strategiska målen för 2020 som styrelsen då gav mig har vi levererat på. Jag är mycket stolt över våra globala affärsutvecklare som på drygt 40 marknader gör verklig skillnad för Sverige. Idag står vi på en solid plattform för att ta nästa kliv mot vår vision 2025. Det är rätt tid att lämna. Jag vill gärna hinna med fler viktiga uppdrag i min yrkeskarriär, säger Ylva Berg, vd Business Sweden. 

De små och medelstora företag som Business Sweden har samarbetat med uppvisar, enligt externa mätningar, en livslängd, exportomsättning och medarbetarantal som signifikant överstiger dem i företag som inte har fått motsvarande hjälp. Genom att identifiera stora, internationella affärer globalt och matcha dem med svenska lösningar har Business Sweden bidragit till att stänga affärer till ett värde om mer än 17 miljarder kronor under de senaste åren.