Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer steg med 1,5 enheter till 67,6 fjärde kvartalet, från 66,1 tredje kvartalet. EMI nådde dock inte upp till rekordnivån 70,9 som noterades andra kvartalet i år. 

Det var framförallt delindex för nuläge som drev uppgången i EMI fjärde kvartalet och som ökade 2,1 enheter till 71,3, från 69,2 tredje kvartalet.

– Den här mätningen visar på rekordnoteringar i index för exportorderstockarna och lönsamheten i exportförsäljningen i nuläget samt en oväntad uppstuds i förväntad exportefterfrågan från Västeuropa, konstaterar Lena Sellgren. 

Samtidigt kvarstår flera osäkerhetsfaktorer poängterar Lena Sellgren: 

– Att den förväntade exportefterfrågan från Västeuropa tog ett rejält kliv uppåt var förvånande med tanke på att andra indikatorer visar på att aktiviteten i den europeiska ekonomin tappar fart, tyngd av störningar i leverantörskedjorna och container- och fraktproblem. Dessutom har smittspridningen ökat i Europa den senaste tiden, fortsätter hon. 

Index för synen på exportorderstockarna ökade till nya rekordnivån 73,2 fjärde kvartalet. Även index för lönsamheten i exportförsäljningen i nuläget ökade till rekordnoteringen 75,5.

Mätningen utmärks även av att index för förväntad exportefterfrågan ökade för samtliga regioner och alla ligger nu över 50-strecket, som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism. Index för Västeuropa studsade oväntat upp med 7,8 enheter till höga 71,3 fjärde kvartalet. 

Index för förväntad exportefterfrågan från Asien återhämtade sig påtagligt fjärde kvartalet och ökade med hela 11,2 enheter till 53,1, från rekordlåga 41,9 föregående kvartal. Sannolikt som en följd av minskad smittspridning i regionen och minskade störningar i leverantörskedjorna.

– Pandemin är inte över än och osäkerheten kring nya utbrott och ökad smittspridning kvarstår. Andra överhängande risker för den globala återhämtningen är att inflationsförväntningarna och konsumentpriserna stiger permanent. Det skulle få centralbankerna att strama åt penningpolitiken mer än väntat, avslutar Lena Sellgren. 

Läs Exportchefsindex för fjärde kvartalet här

Nästa Exportchefsindex publiceras den 10 februari 2022.