Svensk exportindustri presterade betydligt bättre än världsmarknaden under pandemiåret 2020 och tog marknadsandelar inom varugrupper som kemi/läkemedel, elektronik och trävaror. Det visar Business Swedens årliga rapport Global Export som publiceras idag och baseras på den senaste statistiken från FN:s databas UN Comtrade.

Sveriges andel av den globala marknaden för varuexport ökade till 1,2 procent, från 1,1 procent föregående år, där den även legat stabilt mellan åren 2015-2019. 

– Om detta är ett trendbrott eller en pandemieffekt är för tidigt att uttala sig om. Men vi ser att Sverige tog marknadsandelar inom varugrupper där efterfrågan gick starkt uppåt under pandemin, förklarar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden. 

Under 2020 fortsatte Asien att utvecklas starkt och blev den ledande aktören på exportmarknaden och står nu för 40 procent av världsexporten. Europas andel av världsexporten var oförändrad medan Nordamerika tappade mark.

Sveriges totala export minskade betydligt mindre än exporten i flera stora länder som exempelvis Tyskland och USA. Även minskningen av BNP blev betydligt lindrigare i Sverige än på de flesta fall i världen under 2020 och Sveriges BNP är redan tillbaka på förkrisnivå. Sverige har dessutom goda exportutsikter inte minst till följd av massiva återhämtningspaket med fokus på digitalisering och grön omställning som har sjösatts världen över.  

– Sverige och svenska företag ligger i framkant inom dessa områden med innovativa hållbara lösningar. Om dessa når ut till den globala marknaden kan Sverige mycket väl fortsätta att ta andelar på den globala exportmarknaden, konstaterar Lena Sellgren. 

 Läs årets utgåva av rapporten Global Export här