Pandemin är inte över och utgör fortfarande en överhängande risk i prognosen för den globala ekonomin. Det visar årets andra utgåva av rapporten Globala Ekonomiska Utsikter som Business Sweden presenterar idag. 

Återhämtningen i den globala ekonomin har fortsatt trots en ökad smittspridning och BNP är redan tillbaka på förkrisnivåer i många länder. Nordamerika och Asien med undantag av de sydostasiatiska ekonomierna ligger långt fram i återhämtningscykeln. Samtidigt sprider sig deltavarianten snabbt i delar av världen där vaccinationsgraden är låg. Detta orsakar en rad olika problem, förklarar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden. 

– En hög efterfrågan i kombination med att pandemin fortfarande orsakar lokala nedstängningar av fabriker och hamnar i Asien har lett till en global brist på insatsvaror och förseningar i leveranser, konstaterar Lena Sellgren och fortsätter:   

– Det finns en risk att brist på insatsvaror och container- och fraktproblem kvarstår under en längre tid med ihållande högre producentpriser. I ett sådant läge kommer det sannolikt att spilla över även på konsumentpriserna, vilket kan få centralbankerna att strama åt penningpolitiken tidigare än väntat. 

Sammantaget väntas global BNP växa med 6 procent i år och 4,8 procent 2022 efter ett fall på 3,4 procent i fjol. Analysen visar att många länders BNP är tillbaka på förkrisnivå redan i år och under 2022 är i princip samtliga länder tillbaka på 2019 års BNP-nivå. 

Det är framförallt i stora delar av Europa, Sydostasien och flera länder i Sydamerika som det dröjer till nästa år innan de återhämtat sina produktionstapp. Trots att BNP världen över väntas ha återgått till förkrisnivå 2022 kommer det ta lång tid, om någonsin, innan ekonomierna återhämtar den uteblivna tillväxten som gick förlorad under pandemin. 

– Det mesta talar för att det är ett permanent tapp i världsekonomin motsvarande omkring 1 procent av global BNP enligt våra beräkningar, säger Lena Sellgren. 

Sveriges ekonomi är tillbaka på förkrisnivå med svensk industri och export som draglok. Den starka globala återhämtningen fortsätter att gynna exporten samtidigt som minskade restriktioner bidrar till en ökad privat konsumtion.

– Den tillfälliga inbromsningen i Asien till följd av ökad smittspridning medför störningar i den internationella handeln och riskerar att dämpa de goda utsikterna för svensk export, avslutar Lena Sellgren.  

Läs hela rapporten här