VARFÖR INVESTERA OCH EXPANDERA I SVERIGE?

 

#1 LEDANDE INNOVATIONSLANDET INOM EU

Sverige behåller konsekvent förstaplatsen som EU:s mest innovativa land. Med ledande forskning och utveckling, över 100 testbäddar och en startupscen i världsklass erbjuder Sverige en språngbräda för att ta nyskapande idéer ut på världsmarknaden.    

PIONJÄR INOM HÅLLBARHET

Sverige toppar OECD:s indikator över världens mest eko-innovativa länder, är en pionjär inom klimatsmarta teknologier och cirkulär ekonomi, och erbjuder mycket god tillgång till förnybar energi.

VÄRLDSLEDANDE KOMPETENS

Sverige är välkänt globalt för dess entreprenöriella anda, forskningstalanger och starka ingenjörskunnande och kompetens inom automation. Landets välutbildade arbetskraft tillgodoser kunskapsbehoven inom framtidens jobb.

Investera i
Sverige

Våra rådgivare erbjuder stöd och vägledning inför varje beslut i din investeringsprocess. Vi kan hjälpa dig att:

• Ta fram jämförelseanalyser
• Utvärdera olika lokaliseringsalternativ
• Navigera riktlinjer och regelverk
• Etablera ett lokalt företag
• Ansöka bidrag och etableringsstöd

Expandera din
närvaro

Få strategisk rådgivning och praktiskt stöd för att expandera din lokala verksamhet på smidigast möjliga sätt. Vi kan hjälpa dig att:

• Identifiera lokala partners
• Hitta rätt kompetens
• Utvärdera olika lokaliseringsalternativ
• Hantera tillståndsprocesser
• Ansöka bidrag och etableringsstöd